Nettbutikk

I nettbutikken kan du kjøpe yogakurs, workshops, yogareiser og gavekort. Du kan velge å betale med kort eller Vipps.

Betalingen er trygg og går gjennom mest brukte leverandører av betalingsløsninger på nett (Stripe og Vipps).

Hjertelig velkommen på yoga!

PÅMELDINGSVILKÅR

Påmelding til kurs, workshop og dropp inn er bindende. Egne vilkår gjelder for reiser.

Du er påmeldt på kurs/workshop når betaling er utført på denne siden.

Avmelding er allikevel mulig inntil 7 dager før kursstart. Kurs/workshop avgiften fratrukket 200,- kr i administrasjonsgebyr blir tilbakebetalt i sin helhet.

Etter fristen forfaller hele kurs/workshop avgiften og du får ikke refundert innbetalt kursbeløp.

Om du må melde deg av på grunn av sykdom, kreves det skriftlig legeerklæring. Foreligger det annen gyldig årsak til avmelding kan dette vurderes i hvert enkelt tilfellet.

AVLYSNING

Tanja Evensen Yoga forbeholder seg retten til å avlyse kurs dersom det er for få påmeldte. Minimum antall deltakere per kurs/workshop er 6 personer.

Innbetalt kursavgift vil bli i dette tilfellet refundert i sin helhet.

ANSVAR FOR EGEN PRAKSIS

Tanja Evensen Yoga tilbyr forsvarlig yogaundervisning med deltakerens helse i fokus.

Hver enkelt deltaker har selv ansvar for å utøve yoga på en slik måte at egen helse ivaretas. Ta gjerne kontakt dersom du har spesielle behov som det skal tas hensyn til.

Ved påmelding samtykker deltakeren til dette.