Balanse er et gjennomgående ord i all yogapraksis. Min og din kropp prøver hele tiden å opprettholde homeostase (likevekt). De som startet med Hatha yoga for mange tusener av år siden hadde ikke den teknologien og forskningsbaserte kunnskapen som vi har i dag, men de hadde en kropp som de kjente på og lærte av. De visste allerede da at opprettholdelse av balansen i kroppen og sinnet er livsviktig.

Almenakseptert forklaring av Hatha yoga, den klassiske og eldste formen for yoga er at Hatha yoga handler om å balansere kropp og sinn. «HA» representerer sola og «THA» representerer måne. Sanskrit ord for sol er «surya» og måne er «chandra». For eksempel heter solhilsen på sanskrit «surya namaskar».

Det er ofte beskrevet her i vesten at utøvelsen av Hatha yoga retter seg mot forening (yoke) og balansering av disse to energiene eller motsetningene «HA» og «THA».  Noen av egenskapene som følger med disse motsetningene er varmt og kaldt, fysisk og mentalt, feminint og maskulint, mørke og lys, osv. Gjennom Hatha yoga jobber vi med å oppnå balanse mellom høyre og venstre side av vårt vesen – mentalt, fysisk og åndelig.

Bokstavelig oversatt så betyr Hatha «styrke» og tradisjonelt er den beskrevet som «kraftens yoga». Hatha yoga inneholder flere ulike elementer som praktiseres hver for seg eller sammen, og de er:

Asana – yogastillinger

Pranayama – pusteteknikker

Mantra – chanting (syngende repetisjon av ord/setninger med ulik betydning)

Mudra – hånd bevegelser (posisjoner)

Visualiseringer

Shatkriyas og shatkarmas – ulike renseteknikker for kroppen

Tanja Evensen yoga

 

Så hvorfor ruller vi over til høyre etter Shavasana ?

Rullingen over til høyre etter Shavasana-stillingen (også kjent som likposisjonen) har sin opprinnelse fra tradisjonelle yogapraksiser. Det å rulle over til høyre side anses å være mer gunstig av følgende grunner:

1. Fysiologisk :Respekt for hjertet – mange av asana (posisjoner) dreier seg om å åpne hjerte. Ifølge yogisk tradisjon anses venstre side av kroppen å være knyttet til den feminine energien, mens høyre side relateres til den maskuline energien. Ved å rulle over til høyre side, verner man hjertet og organene fra trykk, og viser respekt for livet og energien inne i kroppen. Hjerte forblir åpent og fritt for trykk. Det å hvile over på høyre side gir kroppen mulighet til å opprettholde stabilt blodtrykk og oppnå homeostase (balanse i kroppen).

2. Energetisk: Ved å rulle over til høyre hjelper det å holde kroppen rolig og avkjølt mens du sakte setter deg opp i sittende stilling. Ida Nadi er ifølge yoga tradisjon en av tre hovedenergikanaler av prana (livsenergi). Ida Nadi er på venstre side og er relatert med vår feminitet. Den feminine siden av oss har kjølende, beroligende Yin energi. Den er forbundet med månen og kreativiteten i venstre hjernehalvdel. I tillegg til dette vil det å ligge på høyre side hjelpe til med å holde ditt venstre nesebor åpent, da den er på toppen. Når venstre neseboret er åpent og fri for hindringer bidrar det også til å roe ned kroppen.

3. Spirituelt: Tradisjonelt i flere land og religioner, spesielt i Østen, er høyre side av kroppen mer representert. Det håndhilses med høyre, spises med høyre hånd, går inn i rommet med høyre fot først (India), osv. Høyre siden representerer øst, så det å rulle over til høyre mot øst hvor sola står opp representerer på en symbolsk måte bønn for velsignelse og nåde.

En liten ekstra fordel ved det å rulle over til høyre forbindes med vårt fordøyelsessystem. Det å rulle over til høyre side etter Shavasana antas å støtte fordøyelsessystemet, spesielt mage og tarmene. Denne posisjonen legger mindre press på organene og hjelper med å opprettholde den naturlige strømmen av fordøyelsesvæsker og enzymer.

Det  å rulle over til høyre side gir en myk og gradvis overgang fra en tilstand av fullstendig avspenning i Shavasana til gjenopptagelse av aktivitet. Dette hjelper kroppen med å våkne opp sakte og uten for brå bevegelser.

Mens disse prinsippene er en del av den tradisjonelle yogafilosofien, er det viktig å merke seg at det ikke finnes noen absolutt regel for hvilken side du skal rulle over på. Praksisen kan variere avhengig av individuelle preferanser og fysiske behov. Det er best å lytte til kroppen din og velge den rulleretningen som føles mest komfortabel for deg.